POGODA

PROGNOZA ICM (model UM) dla Muszyny i okolic (60h)

 

PROGNOZA POGODY – MODEL UM
Siatka: 4km. Długość prognozy 60h.
Pogoda dla Muszyny i okolic na podstawie meteorogramu ze strony meteo.pl

PROGNOZA ICM (model COAMPS) dla Muszyny i okolic (84h)

 

PROGNOZA POGODY – MODEL COAMPS – Siatka: 13km. Długość prognozy 84h.
Pogoda dla Muszyny i okolic na podstawie meteorogramu ze strony meteo.pl